× Sluit menu
Home > Nieuws > Voor je het weet ben je...

Voor je het weet ben je aansprakelijk

Voor je het weet ben je aansprakelijk. Als verhuizen emigreren is, zal menig Nederlander die in Duitsland zaken doet en zich daar gevestigd heeft wellicht ooit lid worden van een club of vereniging. In de meeste gevallen zal dit een lokale vereniging zijn, bijvoorbeeld een voetbalclub of een schuttersgilde. Als iemand snel vrienden maakt of zijn Duitse medeleden, de taalbarrière ten spijt, door bekwaamheid overtuigt, zal hij wellicht spoedig in het bestuur van zo’n vereniging plaatsnemen of incidenteel een ledenvergadering voorzitten. Steeds vaker zijn Nederlanders echter ook lid van een gemeenschap van wooneigenaren, bijvoorbeeld als zij een woning gekocht hebben in een perceel waarin ook andere personen wooneigendom hebben. Maar ook als iemand een huis in een vakantiepark gekocht heeft en aldaar lid is van de gemeenschap van eigenaren. In het kader van zo’n lidmaatschap kan het gebeuren dat Nederlandse huiseigenaren tot bestuurslid of voorzitter worden benoemd of ook wel de taak toebedeeld krijgen, om tijdens vergaderingen als tolk op te treden of vergaderingen voor te zitten. Het uitoefenen van zo’n functie is niet geheel zonder risico, aangezien de bepalingen van een ledenvergadering van deze strekking in de Duitse wetgeving tot in de puntjes geregeld zijn. Zelfs de meest marginale vormfoutjes kunnen tot aansprakelijkheid van (onder meer) een voorzitter leiden. Stel je laat als voorzitter van een ledenvergadering van wooneigenaren een stemming houden over een motie, die niet op de officiële uitnodiging vermeld stond, maar tijdens de zitting tot stand komt. Als bijvoorbeeld een meerderheid van de leden de beheerder van het object spontaan uit zijn functie stemt en er hierdoor aanzienlijke kosten ontstaan, dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat diegene, die de stemming verantwoordelijk laat doorvoeren, voor alle kosten aansprakelijk gesteld wordt. Bron: Anwaltskanzlei Strick
Nieuwsoverzicht